Δήμος Βόρειας Κυνουρίας. : Πρόταση για συστήματα αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου

 Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Σε υποδομές φιλικές σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενα άτομα επενδύει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Στο πλαίσιο αυτό υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση, με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», στο Υποέργο «Προσβάσιμες Παραλίες της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 198.492,80€,για την τοποθέτηση τεσσάρων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης σε ισάριθμες παραλίες με γαλάζια σημαία.

«Σκοπός μας είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και η αποτροπή των διακρίσεων ώστε να δημιουργήσουμε έναν Δήμο που οι πολίτες του αντιμετωπίζονται ισότιμα και απολαμβάνουν όλοι τα ίδια προνόμια», υπογραμμίζει ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Καμπύλης.

16.2.2024