Δήμος Βύρωνα : To 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Πολιτών για τον νέο κανονισμό καθαριότητας

Δήμος Βύρωνα

Το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Πολιτών με θέμα «Σχεδιάζοντας τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαΐου, στο Δήμο Βύρωνα, στα “Άστρα” στο Θέατρο Βράχων.

Το  Εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Βύρωνα, σε εργαζόμενους, επιχειρηματίες, μέλη φορέων και συλλογικοτήτων, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και αποσκοπεί σε μία ουσιαστική τροφοδότηση για τη σύνταξη του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του δήμου, ο οποίος αποτελεί ένα κωδικοποιημένο σύνολο κανόνων, που συντάσσεται υποχρεωτικά και ρυθμίζει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του δήμου και των πολιτών στην τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη.

Αυτή την περίοδο ο Δήμος Βύρωνα προγραμματίζει τη σύνταξη ενός νέου Κανονισμού, με στόχο να εξασφαλιστεί η πληρότητά του όσον αφορά στις αμοιβαίες υποχρεώσεις, καθώς και η συνέπειά του σε ό,τι προβλέπουν η σύγχρονη νομοθεσία και οι νέες οδηγίες προς τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων.

Παράλληλα όμως με τους τυπικούς κανονισμούς, η δημοτική Αρχή επιδιώκει κάθε δημότης να ευαισθητοποιηθεί, να συντελέσει και να μπορεί να επιβλέψει την εφαρμογή των κανόνων, καθώς και τη μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων. Έτσι, αξιοποιώντας την συγκυρία της επικαιροποίησης του νέου Κανονισμού και αναγνωρίζοντας τον πολλαπλό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον, στην οικονομία σε ατομικό, τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, επιδιώκει τη στενή και συνεχή συνεργασία με τους δημότες.

Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί αξιοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης. Οι μεθοδολογίες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα αμφίδρομης ενημέρωσης, ενώ παράλληλα θα διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να συζητήσουν σε βάθος και με δημιουργικό τρόπο και να καταγράψουν δομημένα αποτελέσματα.

Για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τον Δήμο, δεν απαιτείται οποιαδήποτε γνώση σχετικά με αυτή τη θεματική, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για καλές πρακτικές από άλλους δήμους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση γίνεται σε ειδική πλατφόρμα. Μάλιστα, για τους γονείς που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών (5 έως 12 ετών) κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου.

Το Συμμετοχικό Εργαστήριο Πολιτών «Σχεδιάζοντας τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας», υλοποιείται στο πλαίσιο  του έργου “Mind the Waste”. Στόχος των δράσεων “Mind the Waste” – “Το νου σου στα απορρίμματα” είναι να διευκολύνουν τη μετάβαση προς τις νέες βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων, και ειδικότερα τις πρακτικές ανακύκλωσης και πρόληψης,  θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τη στενή συνεργασία τους με τον Δήμο. Το έργο “Mind the Waste” υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Place Identity Clusters, με την συνεργασία του Δήμου Βύρωνα και του Ελληνικού Δικτύου “Φίλοι της Φύσης” (Πανελλαδικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

3.5.2022