Δήμος Β. Τζουμέρκων: «Όχι» στη ΜΠΕ για υδροηλεκτρικό στον Ραφτανίτη

Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,99 MW, στον παραπόταμο του Αράχθου Ραφτανίτη, κρίνοντας ελλιπή τη μελέτη και εκτιμώντας πως η κατασκευή του έργου θα προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος: Στην εισήγησή του, ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης επεσήμανε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του έργου βρίσκεται σε ευαίσθητη τουριστικά περιοχή, πολύ κοντά στη σμίξη του Ραφτανίτη με τον Άραχθο, και οι επεμβάσεις θα διαταράξουν την εικόνα της περιοχής και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ευρύτερη τουριστική εικόνα. Αναφέρθηκε, επίσης, σε ελλείψεις της ιχθυολογικής μελέτης και εστίασε στην πρόβλεψη για κατασκευή δρόμου, που θα διασχίζει το ρέμα, το οποίο κάποιες ημέρες του χρόνου είναι ιδιαίτερα χειμαρρώδες και επικίνδυνο, τονίζοντας ότι η διέλευση δρόμου εντός της κοίτης ενός ρέματος ή ποταμού είναι εξ ορισμού έργο που απαιτεί διευθέτηση, οπότε η ΜΠΕ θα έπρεπε να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του τεχνικού, που πρόκειται να κατασκευαστεί επί της κοίτης του ρέματος, και από αναλυτική μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης του τεχνικού εντός της κοίτης.

«Η εγκάρσια διέλευση του δρόμου από την κοίτη του Ραφτανίτη απαγορεύεται, η κατασκευή θα προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ η μελέτη που κατατέθηκε, κρίνεται τουλάχιστον ελλιπής», κατέληξε συμπερασματικά, με τη θέση του να βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σώματος.

28.5.2024