Δήμος Γρεβενών : Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης για την ανάπλαση και αναβάθμιση οικιστικών συνόλων σε πόλη και χωριά

Δήμος Γρεβενών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Ανάπλαση και Οικιστική Αναβάθμιση Οικιστικών Συνόλων Δήμου Γρεβενών”, συνολικού προϋπολογισμού 10.156.200€, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Γρεβενών μέσα από το Νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο εγκαίρως και τεκμηριωμένα η Δημοτική Αρχή είχε καταθέσει εμπεριστατωμένη μελέτη, παίρνοντας το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένα, την περιοχή Βαρόσι της πόλης των Γρεβενών καθώς και τους οικισμούς Αγάπης, Αγίων Θεοδώρων, Αιμιλιανού, Ανθρακιάς, Ασπροκάμπου, Βατολάκκου, Δεσπότη, Δοξαρά, Ελάτου, Ελευθέρου Α΄, Ελευθέρου Β΄, Ελευθεροχωρίου, Κυρακαλής, Μεγάλου Σειρηνίου, Μικρού Σειρηνίου, Μυρσίνης, Ροδιάς, Συδένδρου και Φελλίου.

 

Οι παρεμβάσεις – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, χάραξη και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, εμπλουτισμό του πρασίνου και εγκατάσταση νέου ηλεκτροφωτισμού.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

«Με μοναδικό γνώμονα το καλό του τόπου μας, συνεχίζουμε την υλοποίηση έργων και δράσεων υπέρ των δημοτών, με πρόγραμμα και συνέπεια, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας, όπως είχαμε υποσχεθεί στον λαό των Γρεβενών», υπογραμμίζει από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης.

15.12.2023