Δήμος Γρεβενών: Συνάντηση Εργασίας για το Πρόγραμμα LEADER

Δήμος Γρεβενών

Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα LEADER,πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του δημάρχου της περιοχής, Γιώργου Δασταμάνη.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε η Παρέμβαση «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», αναδείχθηκαν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση της τοπικής στρατηγικής, η οποία υλοποιείται σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ.

Κεντρικός στόχος του Δήμου Γρεβενών είναι η εδραίωση της σύμπραξης όλων των Κοινωνικών Εταίρων για την οριστικοποίηση της Ομάδας Τοπικής Δράσης και κυρίως την ανάδειξη των περιοχών εφαρμογής τοπικών παρεμβάσεων και στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης του LEADER, μέσα από την υποβολή ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου Φακέλου Προτάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027.

2.3.3.2023