Δήμος Δελφών : Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Γαλαξιδίου

Δήμος Δελφών

Στη διαγωνιστική διαδικασία της αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού του Γαλαξιδίου, προχωρούν ο Δήμος Δελφών και η ΔΕΥΑ Δελφών

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση-Αναβάθμιση ΕΕΛ Γαλαξιδίου, υποέργου της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών», προϋπολογισμού 1.788.000,00 ευρώ (προ ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης, καθώς επίσης και η εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και η συντήρηση του υφιστάμενου όπου απαιτείται. Με την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών, στο πλαίσιο πάντα του ίδιου έργου, προβλέπεται να γίνει η δοκιμαστική του λειτουργία για έξι μήνες και ακολούθως η κανονική του, μαζί με τη συντήρηση, για τρία χρόνια.

«Η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού αποτελεί έργο τεράστιας σημασίας, καθώς έρχεται να λύσει προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά και να καλύψει ανάγκες που θα παρουσιαστούν στο μέλλον», σημειώνει ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών,  Ευάγγελος Κούσουλας.

Αντιστοίχως ο Δήμαρχος Δελφών,  Παναγιώτης Ταγκαλής, τονίζει: «Πρόκειται για έργο ασπίδα του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, το οποίο, εκτός των άλλων, θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου για την αποφυγή προβλημάτων, αλλά και μείωσης του κόστους λειτουργίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Δήμος και Δ.Ε.Υ.Α. συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δρομολόγηση σημαντικών έργων, προσφέροντας καθημερινά καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες».

16.7.2023