Δήμος Δελφών : Σε τροχιά υλοποίησης η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Γαλαξιδίου

Για την υπογραφή με τον ανάδοχο, της σύμβασης για το έργο αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού του Γαλαξιδίου, ενημερώνουν ο Δήμος Δελφών και η ΔΕΥΑ Δελφών.

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση-Αναβάθμιση ΕΕΛ Γαλαξιδίου, υποέργο της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών», είναι προϋπολογισμού 1.781.200,47 ευρώ (προ ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης, που θα καθορίσουν την βέλτιστη λύση εγκατάστασης νέου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση του υφιστάμενου όπου απαιτείται.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, στο πλαίσιο πάντα του ίδιου έργου, προβλέπεται να γίνει η δοκιμαστική του λειτουργία για έξι μήνες και ακολούθως η κανονική του, μαζί με τη συντήρηση, για τρία χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, Ιωάννης Μανανάς, τονίζοντας τη σπουδαιότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου, εστιάζει στο ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας εκροή, αλλά και ελαχιστοποίηση των οχλήσεων.

«Ένα ακόμα έργο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Η αναβάθμιση του βιολογικού του Γαλαξιδίου θα παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου για την αποφυγή προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα με τη χρήση νέων τεχνολογιών θα επέλθει και μείωση του κόστους λειτουργίας», σημειώνει ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής.

10.3.2024