Δήμος Δελφών : Σύμβαση για το έργο αντικατάστασης αγωγού λυμάτων στην Ιτέα

Δήμος Δελφών

Η σύμβαση του έργου αντικατάστασης τμήματος του υπάρχοντος αγωγού λυμάτων στην Ιτέα, υπεγράφη την Τρίτη 21/11. Όπως αναφέρει ο Δήμος Δελφών, πρόκειται για  μία σημαντική παρέμβαση περιβαλλοντικής σημασίας που αφορά και τη δημόσια υγεία, η οποία θα δώσει λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν και αφορούν στις αντοχές του υπάρχοντος δικτύου, καθώς και στις οχλήσεις που δημιουργούνται κατά καιρούς από τις οσμές.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων από αντιοστάσιο – Α2 έως αντλιοστάσιο εισόδου ΕΕΛ Ιτέας στην ΔΕ Ιτέας Δ. Δελφών», προϋπολογισμού 1.022.500,02 ευρώ και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, κύριος του οποίου είναι η η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση της υποδομής του δικτύου αποχέτευσης της πόλης της Ιτέας και ειδικότερα στην αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο Α2 (θέση «Ξενοδοχείο Ναυσικά») έως το αντλιοστάσιο εισόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ιτέας, καθώς και στην ενίσχυση του συστήματος απόσμησης του αντλιοστασίου Α2 με την τοποθέτηση νέας μονάδας.

Όπως σημειώνεται, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ για την εκτέλεσή τους, καθώς και κατόπιν της  υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΦΑ Φωκίδας και την πρόσληψη από αυτή του προσωπικού για την αρχαιολογική επίβλεψη του έργου.

Το έργο θα αυξήσει τις αντοχές του δικτύου, δίνοντας τέλος στα κατά καιρούς σπασίματα των υφιστάμενων αγωγών λόγω της παλαιότητας και των μεγάλων πιέσεων που δέχονταν, ενώ θα είναι δυνατή και η σύνδεση του νέου αποχετευτικού δικτύου του όμορου οικισμού της Κίρρας, μεταφέροντας με ασφάλεια τα λύματα προς επεξεργασία στην ΕΕΛ Ιτέας. Ακόμα, σημαντική είναι και η τοποθέτηση νέας μονάδας απόσμησης, η οποία θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των οσμών που υπάρχει σήμερα λόγω της μη επάρκειας του υπάρχοντος συστήματος, όπως σημείωσαν, ο αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας  Γ. Τσατσαρώνης και ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.,  Ευ. Κούσουλας.

«Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμος Δελφών συνεχίζουν την άριστη συνεργασία σχεδιάζοντας και υλοποιώντας καθημερινά έργα που αλλάζουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε εκείνα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Ταγκαλής.

26.11.2023