Δήμος Δελφών : Τέσσερις Γαλάζιες Σημαίες και φέτος σε παραλίες του Δήμου Δελφών

Δήμος Δελφών 

Τέσσερις Γαλάζιες Σημαίες θα κυματίζουν και φέτος το καλοκαίρι στις παραλίες του Δήμου Δελφών, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας.

Οι Γαλάζιες Σημαίες θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άγιοι Πάντες, Καλαφάτης, Μαϊάμι και Τροκαντερό-Αγκάλη.

Συνολικά, σε επίπεδο χώρας για το 2023 το διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο θα λάβουν 617 Ελληνικές ακτές, 18 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη.

«Έχοντας ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο ως Δήμος, το οποίο και αποτελεί ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, στόχος μας είναι, κάθε χρόνο, να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους πολίτες για να μπορούν να απολαμβάνουν με ασφάλεια τις θάλασσές μας. Οι Γαλάζιες Σημαίες αποτελούν έναν από τους παράγοντες, που δεν είναι ο μόνος, που επιβεβαιώνει την ποιότητα των νερών και των άρτιων υποδομών στις παραλίες μας, ταυτόχρονα όμως επιβεβαιώνει και τις προσπάθειες του Δήμου Δελφών και των αρμόδιων Υπηρεσιών του», δήλωσε ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

11.5.2023