Δήμος Διονύσου : Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023

Δήμος Διονύσου

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για τη νέα χρονιά παρουσίασε ο Δήμος Διονύσου, καθώς αυτό υπερψηφίστηκε στο  Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου. Ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.555.602,51 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 10.479.172,63 ευρώ αφορά σε νέες δράσεις, το ποσό των 11.533.653,37 ευρώ αφορά σε έργα και μελέτες που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν με χρηματοδότηση από άλλους φορείς, ενώ το ποσό των 2.542.776,51 ευρώ αφορά σε συνεχιζόμενα έργα και μελέτες που εκτελούνται με χρηματοδότηση από τον δήμο. Ωστόσο, αν στην πορεία εξασφαλιστούν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από διάφορα άλλα προγράμματα, τότε θα συμπεριληφθούν και έργα που δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Ο αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης Στέφανος Κριεμάδης έκανε λόγο για ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο Πρόγραμμα, με σημαντικά έργα που θα αλλάξουν την εικόνα του δήμου.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 υποπίνακες:

Υποπίνακας 1 με νέα έργα και μελέτες.

Υποπίνακας 2 με χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Υποπίνακας 3 με συνεχιζόμενα και οφειλόμενα έργα και μελέτες.

Περιλαμβάνει:

– Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.

– Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος (πλατείες, πεζοδρόμια κλπ).

– Συντήρηση οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις, λακκούβες κά).

– Αντιπλημμυρικά έργα.

– Βελτίωση-ίδρυση κτιριακών εγκαταστάσεων και σχολικών κτιρίων.

– Έργα αναπλάσεων.

– Έργα για συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων.

– Χρηματοδότηση για σύνταξη και ωρίμανση μελετών.

– Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών.

Στη συνεδρίαση του χτεσινού Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε και ο καθορισμός των δημοτικών τελών και αποφασίστηκε να παραμένουν σταθερά και το 2023, ενώ το ίδιο θα ισχύσει για τα ειδικά μειωμένα τιμολόγια στις ευπαθείς ομάδες. Η μοναδική διαφοροποίηση θα είναι στον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, ο οποίος προσαρμόζεται σταδιακά για τη Δροσιά και τη Σταμάτα, δηλαδή τις δυο κοινότητες που δεν τον κατέβαλλαν μέχρι το 2020.

15.12.2022