Δήμος Δράμας: Στο πρόγραμμα “EΡAH” ο Δήμος

Ο Δήμος Δράμας συμμετέχει στο πρόγραμμα “ΕΡΑΗ”, για τη λήψη τεχνικής βοήθειας προκειμένου να γίνει καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας και να αναπτυχθούν δράσεις κατά του φαινομένου με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων.

Όπως ενημερώνει, επιλέχθηκε όπως και οι Δήμοι Παγγαίου, Νέστου και Καβάλας, συνολικά 51 Δήμοι σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατόπιν αίτησης τους στην δεύτερη πρόσκληση του Συμβουλευτικού Κόμβου για την Ενεργειακή Φτώχεια.

Η συνεργασία με το Energy Poverty Advisory Hub, την κορυφαία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους Δήμους να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια με εξειδικευμένη υποστήριξη.

Ήδη στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Δράμας ξεκίνησε τη συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Κόμβο για την Ενεργειακή Φτώχεια και τους εμπειρογνώμονες από το INZEB ΑΜΚΕ και κατάρτισαν ένα σχέδιο το οποίο περιγράφει τις δραστηριότητες για τη διάγνωση της ενεργειακής φτώχειας στον Δήμο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πρωτοβουλίας και σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Κόμβο για την Ενεργειακή Φτώχεια και τους εμπειρογνώμονες από το INZEB ΑΜΚΕ, ο Δήμος Δράμας καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στην  έρευνα η οποία διεξάγεται με τη χρήση ερωτηματολογίου, με στόχο τη διάγνωση του φαινομένου και στη συνέχεια την ανάπτυξη δράσεων προς όφελος των ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή φτώχεια.

«Η επιλογή του Δήμου Δράμας από το EPAH και η προοπτική να λάβουμε εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια αποδεικνύουν τη σοβαρότητα των προσπαθειών μας να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά μέτρα κατά της ενεργειακής φτώχειας. Η συνεργασία αυτή ανοίγει τον δρόμο για σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της δίκαιης και βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης», δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος

26.5.2024