Δήμος Δωδώνης : Οκτώ νέες παιδικές χαρές δημιουργούνται σε ισάριθμες Κοινότητες του Δήμου

Δήμος Δωδώνης

Στον Δήμο Δωδώνης, ξεκινά άμεσα η διαμόρφωση οκτώ παιδικών χαρών που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα των αντίστοιχων Κοινοτήτων στις οποίες θα δημιουργηθούν. Ήδη, ο δήμαρχος Δωδώνης  Χρήστος Ντακαλέτσης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέγραψαν τη σύμβαση της δράσης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Δωδώνης».

Το έργο προϋπολογισμού 209.693,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Ως διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζονται οι 12 μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων παιδικών χαρών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι οποίοι επιλέχτηκαν λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας ανήλικων παιδιών, η οποία προκαλείται από την έλλειψη άλλου χώρου δραστηριότητας γι’ αυτά.

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία οκτώ παιδικών χαρών που θα συμφωνούν αισθητικά με το ύφος του εκάστοτε οικισμού και θα εναρμονίζονται πλήρως με τους κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους θα εγκατασταθούν. Τελικός στόχος της παρέμβασης είναι η πιστοποίηση και αδειοδότηση των εν λόγω παιδικών χαρών, σε εφαρμογή της υπ’ αρ.18239/05-05-2014 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως τονίζει ο Δήμος Δωδώνης, η δρομολογούμενη παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στην ολοκλήρωση και την παράδοση 36 συνολικά παιδικών χαρών, σε όλο το εύρος του, παιδικές χαρές για τις οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ελέγχου συντήρησης και πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την προαναφερθείσα διάταξη.

Εργασίες για τη διαμόρφωση των οκτώ νέων παιδικών χαρών θα εκτελεστούν στις εξής Κοινότητες, Θεριακησίου, Πεντόλακκου, Γεωργάνων, Κ. Ανδρέα, Βαλανιδιάς, Αγίας Αναστασίας, Ζωτικού και Σερβιανών.

«Με την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης των οκτώ νέων παιδικών χαρών φιλοδοξούμε να παράσχουμε ασφαλείς χώρους συνάθροισης και παιχνιδιού για τα παιδιά. Παράλληλα, με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα επιτευχθεί και η γενικότερη αισθητική, περιβαλλοντική και άλλη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, στην οποία είναι ενταγμένη η κάθε παιδική χαρά. Την ίδια ώρα εκπονούνται από το Δήμο μας μελέτες ώστε και στις ελάχιστες εναπομένουσες κοινότητες να κατασκευαστεί ή επισκευαστεί τουλάχιστον από μία παιδική χαρά», δήλωσε ο δήμαρχος Δωδώνης, για να προσθέσει ότι:

«Βαριές» υποδομές κάθε Δήμου είναι οι υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών του, ανεξαρτήτως ηλικίας και αυτός ήταν, είναι και θα παραμείνει ο διαρκής στόχος της δημοτικής μας αρχής. Υπηρετώντας αυτή την επιδίωξη, θέλω να ενημερώσω τους συνδημότες μας πως ολοκληρώνονται εντός του καλοκαιριού, έργα ανακατασκευής σε τρία γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα, σε Κρυφοβό, Δωδώνη και Τύρια».

27.4.2023