Δήμος Ελευσίνας : Ολοκληρώθηκε το Σ.Α.Π.

Δήμος Ελευσίνας

Την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες  που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/ 19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄ 5553), ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ελευσίνας χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με το ποσό των 37.200,00 € από το Πράσινο Ταμείο.

Στόχος του είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Σημειώνεται πως περιοχή παρέμβασης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελευσίνας.

10.5.2023