Δήμος Ελευσίνας : Στο πρόγραμμα ONCE ο Δήμος

Δήμος Ελευσίνας

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)_Action Planning Networks, με τίτλο: “One health Network for Cities in Europe –ONCE”, συμμετέχει ο Δήμος Ελευσίνας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων από 9 διαφορετικές χώρες, από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου, στη Λυών της Γαλλίας, όπου ο Δήμος Ελευσίνας παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης του, το οποίο στοχεύει στην «εξισορρόπηση και βελτιστοποίηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος».

Με βασικούς άξονες το τρίπτυχο παιδί-οικογένεια-γειτονιά, ο Δήμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πιλοτική γειτονιά, βασιζόμενη στην ιδέα της One Health και σε βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας.

H Δράση του δικτύου των 9 διαφορετικών πόλεων, έχει ως κύρια του αποστολή του τον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθοδολογιών.

Αυτό θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ενσωματώσουν την προσέγγιση “Μία Υγεία” στον καθορισμό και την εφαρμογή των αστικών δημόσιων πολιτικών.

Οι πόλεις που συμμετείχαν ήταν η Λυών, η Σουτσεάβα, το Κουόπιο, η Μπενίσα, το Μόναχο, το Στρασβούργο, το Λουλέ, το Λάχτι και ο Δήμος Ελευσίνας.

23.11.2023