Δήμος Εορδαίας: Οριστική παραλαβή δύο δομών για ΑμεΑ

Στην οριστική παραλαβή της  Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Κινητικές Αναπηρίες (δυναμικότητας 12 ατόμων) και του Κέντρου Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες και Νοητική Υστέρηση (δυναμικότητας από 26 έως 50 άτομα), προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας.

Πρόκειται για έργα που δεκαετίες τώρα διεκδικούσαν οι φορείς του αναπηρικού κινήματος της περιοχής της Εορδαίας και τα οποία μπορούν να τεθούν σε χρήση από τους ίδιους τους φορείς του.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει η επίσημη υπογραφή του παραχωρητηρίου της δομής αυτής στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Λαμπηδόνες, με τον διακριτικό τίτλο: «Λαμπηδόνες», η οποία και αναλαμβάνει τη λειτουργία της δομής.

Επισημαίνεται ότι οι δομές αυτές για τα ΑμεΑ κατασκευάστηκαν σε ένα παλαιό κτήριο το οποίο είχε ανεγερθεί δεκαετίες πριν από την Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας προκειμένου να λειτουργήσει ως Γηροκομείο, το οποίο ωστόσο ουδέποτε λειτούργησε ως τέτοιο. Το κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε ακίνητο του δήμου Εορδαίας στην περιοχή Κουρί, 200 μέτρα από το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας σε έκταση 13.318,65µ2, ανακατασκευάστηκε καθώς είχε εγκαταλειφθεί και είχε καταστραφεί. Στην υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση έγιναν προσθήκες, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και στατική ενίσχυση.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.712.877,48 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 2.161.517,42 ευρώ. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η δαπάνη του εξοπλισμού των δύο αυτών δομών, αλλά και η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας), ενώ από το ποσό αυτό δαπάνη ύψους 254,402,50€ καταβλήθηκε από ίδιους πόρους του δήμου Εορδαίας.

15,4.2024