Δήμος Εορδαίας : Πρόσκληση εγγραφών στο Μητρώο Εθελοντών

Δήμος Εορδαίας

Σώμα εθελοντών προτίθεται να συστήσει ο Δήμος Εορδαίας, και στο πλαίσιο αυτό απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες, να εγγραφούν στο Μητρώο Εθελοντών του Γραφείου Εθελοντισμού.

Ήδη για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 17 Μαΐου μια πρώτη συνάντηση με εθελοντικές ομάδες και εθελοντές, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Υγείας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ. Σπόντη.

“Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που ενισχύει το κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο σε κάθε τοπική κοινωνία, προωθώντας την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις, αξιοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των εθελοντών προς όφελος της κοινωνίας. Η δεξαμενή των ενεργών πολιτών μπορεί να αποτελέσει ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορεί να δομηθεί μια κοινωνία αλληλεγγύης και συμμετοχής”, σημείωσε εμφατικά ο κ. Σπόντης.

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2463020988, 2463082478 και 2463350126.

Εγγραφή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Εορδαίας: www.eordaia.gov.gr

22.5.2023