Δήμος Εορδαίας : Σημαντικά βήματα Ψηφιακής Μετάβασης στον Δήμο

Σημαντικά βήματα για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των οπτικών ινών μέσω του δικτύου ΜΑΝ Metropolitan Area Networks (Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών που ανήκει στο Δήμο), έχει κάνει ο Δήμος Εορδαίας και συγκεκριμένα το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής του Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου.

Στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, με συντονισμένη προσπάθεια τόσο σε ενεργοποίηση όσο και ένταξη χρηστών, σήμερα ο Δήμος Εορδαίας υποστηρίζει με το οπτικό δίκτυο ΜΑΝ 29 δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και 22 σχολικά συγκροτήματα.

«Το επίτευγμα αυτό κατατάσσει το Δήμο Εορδαίας στους 15 πρώτους Δήμους σε όλη την χώρα σε σχέση με το πλήθος των χρηστών και στους 5 πρώτους Δήμους σε όλη τη χώρα σε σχέση με τη λειτουργία», αναφέρει εμφατικά στην ανακοίνωσή του και προσθέτει ότι, στόχος του είναι, να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία με την ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας), προκειμένου να επιτύχει την περαιτέρω επέκταση του δικτύου ΜΑΝ και Σύζευξις ΙΙ.

«Ο Δήμος Εορδαίας έχει βάλει ψηλά τον πήχη και σε στενή συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας επιδιώκει συνεχώς την εξέλιξη. Καθώς, όσο περισσότερα και αποτελεσματικότερα ψηφιακά εργαλεία παρέχουμε, τόσο καλύτερη και αποτελεσματικότερη είναι η εξυπηρέτηση προς τους πολίτες του Δήμου μας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του.

23.3.2024