Δήμος Ευρώτα : Ο Δήμος έχει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

Δήμος Ευρώτα 

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε ότι, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων φορέων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π), και αποκτά θεσπισμένο σχέδιο, που αποτελεί στοιχείο για διεκδίκηση πόρων για υποδομές.

Στο ΣΑΠ του Δήμου Ευρώτα, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο, προσδιορίζονται τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και οι προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

«Ο Δήμος Ευρώτα ενεργεί συντονισμένα επενδύοντας στις ανάγκες όλων των πολιτών για να βελτιώσει την ασφάλειά τους και την ποιότητα ζωής τους. Με την θέσπιση του ΣΑΠ αποκτούμε ένα σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού για την προσβασιμότητα στις δημόσιες υποδομές μας. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση του ΣΑΠ και το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότησή του, δήλωσε ο δήμαρχος Δήμος Βέρδος.

12.12.23