Δήμος Ζωγράφου : Θέσεις Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Δήμος Ζωγράφου 

Στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) προχωρά ο Δήμος Ζωγράφου μέσω χρηματοδότησης που εξασφάλισε από το Πράσινο Ταμείο.

Το έργο αυτό, ύψους 56.544,00€, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» και αφορά στον σχεδιασμό και τον καθορισμό θέσεων και προδιαγραφών των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζωγράφου.

“Ο Δήμος Ζωγράφου συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο και εργαλείο με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα”, όπως σημειώνει σχετικά.

228.4.2022