Δήμος Ζωγράφου : Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Δήμος Ζωγράφου 

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους  που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου  ότι μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Ιωάννου Θεολόγου 22),  τηλέφωνο  επικοινωνίας 2107716350, από  Δευτέρα 19  μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 9.30 π.μ.  έως 1.30 μ.μ. προσκομίζοντας τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση( το αρχείο διατίθεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο(Μπισκίνη 33) και στην Κοινωνική Υπηρεσία( Ιωάννου Θεολόγου 22). Προς αποφυγή του συνωστισμού επισημαίνεται ότι η σχετική αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ και άδεια διαμονής σε ισχύ (για όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση)
 3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έντυπο Ε1) [για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021 έως 31/12/2021] (για όλα τα μέλη που υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2021 (για όλα τα μέλη που υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση)
 5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) (ξεχωριστά και για τους δυο συζύγους και για όλα τα μέλη που υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ΑΚΟΜΑ και αν δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή κατάσταση)
 6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Ή ΟΤΕ, Ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομά τους για όσους διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι
 7. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Ή ΟΤΕ Ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομά τους για όσους ενοικιάζουν
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης( πρόσφατο εντός 5μήνου)

Πρόσθετα Δικαιολογητικά:

 1. Σε περίπτωση ανεργίας χρειάζεται βεβαίωση ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία
 2. Σε περίπτωση αναπηρίας χρειάζεται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ ή επίσημη γνωμάτευση γιατρού από δημόσιο φορέα
 3. Σε περίπτωση διαζυγίου χρειάζεται αντίγραφο του διαζευκτηρίου ή σε περίπτωση διάστασης κάθε νόμιμο παραστατικό που θα αποδεικνύει αυτή ( αίτηση διαζυγίου, δήλωση στη ΔΟΥ της διάστασης)
 4. Σε περίπτωση παραχώρησης του σπιτιού όπου διαμένουν απαιτείται το Ε2 του παραχωρούντος
 5. Σε περίπτωση ιδιότητας σπουδαστή/φοιτητή  του ίδιου ή προστατευόμενου μέλους χρειάζεται βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή φοίτησης.

2.8.2022