Δήμος Ηγουμενίτσας: Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Σύμβαση για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας. Ο προϋπολογισμός του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 1.753.157,83 €.

Η κατασκευή του έργου αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει τις σχολικές μονάδες του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας, επιφάνειας 3.241,67 m2, καθώς και στα απαιτούμενα από την υλοποίηση του τεχνικού έργου υποδομής έξοδα σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Κατά τη υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας  Ιωάννης Λώλος δήλωσε μεταξύ άλλων την ικανοποίησή του για την κατασκευή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου, σε μια εποχή που η ανάγκη μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κρίνεται περισσότερο από ποτέ επείγουσα και επιβεβλημένη, όπως είπε χαρακτηριστικά.

16.6.2022