Δήμος Ηγουμενίτσας : Ψήφισμα Δ.Σ. για τις μετακινήσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των Δομών Υγείας Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας 

Τη διαφωνία του με τη μεταφορά ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα πέραν της Θεσπρωτίας, εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας.

Όπως υπογραμμίζει, «η μετακίνηση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ως παγιωμένη τακτική για κάλυψη αναγκών, όχι μόνο δεν λύνει επί μέρους προβλήματα, αλλά δημιουργεί κλίμα αγωνίας και ανασφάλειας, τόσο στο μετακινούμενο προσωπικό, αλλά και στους πολίτες».

Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι «Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αποτελεί τη μοναδική πρωτεύουσα Νομού της χώρας, η οποία δεν διαθέτει μονάδα δευτεροβάθμιας νοσηλείας, παρότι για το σκοπό αυτό έχει παραχωρήσει δημοτικές εκτάσεις. Η υβριδική λύση της κατασκευής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην Ηγουμενίτσα δεν κατάφερε να δώσει λύση στο πρόβλημα, καθώς το ΤΕΠ ουδέποτε λειτούργησε ως ΤΕΠ, παρά μόνο στέγασε το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας, ενώ το μοναδικό Νοσοκομείο βρίσκεται ήδη σε μεγάλη απόσταση από την πόλη της Ηγουμενίτσας, αλλά και από το παραλιακό τουριστικό μέτωπο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στα αιτήματα της ιατρικής κοινότητας ζητά:

  1. Να εφαρμοστεί ο αρχικός σχεδιασμός, στελεχώνοντας και εξοπλίζοντας το ΤΕΠ, ώστε να λειτουργήσει ως Νοσοκομειακό Τμήμα.
  2. Να υλοποιηθεί η επέκταση του ΤΕΠ, προκειμένου να λειτουργήσουν επί μέρους τμήματα.
  3. Μόνιμη και σταθερή εργασία του ιατρικού προσωπικού.
  4. Αύξηση μισθών τους.
  5. Κάλυψη των όποιων κενών υπάρχουν σε οργανικές θέσεις.

23.11.2022