Δήμος Ηρακλείου Αττικής : Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Ένα πολύτιμο εργαλείο που θα τον βοηθήσει να αυξήσει τους κοινόχρηστους χώρους στα όρια της πόλης και, κατ’ επέκταση, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της διαθέτει, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Πρόκειται για το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ), η εκπόνηση του οποίου ολοκληρώθηκε, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Το ΕΣΕΚΚ, όπως εξηγεί ο Δήμος, είναι μια μελέτη καταγραφής, ιεράρχησης και προτεραιοποίησης όλων των ελεύθερων χώρων εντός της πόλης οι οποίοι τελούν υπό απαλλοτρίωση από τον Δήμο – είναι δηλαδή χαρακτηρισμένοι ως κοινόχρηστοι στο Σχέδιο Πόλης – ώστε να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου, αθλητισμού, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κτλ.

«Το ΕΣΕΚΚ αφενός εξυπηρετεί τον βέλτιστο προγραμματισμό των απαλλοτριώσεων στα χρόνια που ακολουθούν, αφετέρου και σημαντικότερα είναι πλέον απαραίτητο στις περιπτώσεις που ο Δήμος θα διεκδικήσει χρηματοδότηση για να αγοράσει ελεύθερη γη, όπως πολλές φορές στο παρελθόν έκανε με επιτυχία», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζει επίσης,  την εκστρατεία  της δημοτικής αρχής Ν. Μπάμπαλου, για την απόκτηση όσων περισσότερων ελευθέρων χώρων ήταν δυνατό, με προτεραιότητα τις εκτάσεις εκείνες που είχαν κηρυχθεί παλιότερα υπό απαλλοτρίωση, η οποία δεν έγινε ποτέ, και εν λόγω οι χώροι αποχαρακτηρίστηκαν και κινδύνευαν πια να οικοδομηθούν. Αναφέρει δε χαρακτηριστικά την επίτευξη της αγοράς 10 στρ. ελεύθερης γης σε διάφορες γειτονιές του Ηρακλείου που, σε διαφορετική περίπτωση, θα είχαν γεμίσει τσιμέντο. «Αντίθετα, πολλοί από αυτούς τους χώρους είναι πλέον μικρά πάρκα και χώροι πρασίνου ενώ και οι υπόλοιποι θα αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα», όπως επισημαίνει.

«Αφού καταφέραμε να σώσουμε όσο περισσότερους ελεύθερους χώρους μπορούσαμε από αυτούς για τους οποίους είχε χαθεί η απαλλοτρίωση και να αντιστρέψουμε το ισοζύγιο τσιμέντο – πράσινο, πλέον με άνεση χρόνου και το νέο εργαλείο που λέγεται ΕΣΕΚΚ στα χέρια μας μπορούμε να προγραμματίσουμε τα επόμενά μας βήματα για εκείνες τις εκτάσεις που έχουμε προβλέψει να προσθέσουμε στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας για να τους χαίρονται όλοι οι Ηρακλειώτες και να παίζουν τα παιδιά μας. Με εγκεκριμένο το Σχέδιο μπορούμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε με επιτυχία χρηματοδότηση για να αγοράσουμε αυτούς τους χώρους, όπως άλλωστε κάναμε έως σήμερα. Προγραμματίζουμε και διαμορφώνουμε το Ηράκλειο του αύριο, το Ηράκλειο που θέλουμε και μας αξίζει», το σχόλιο του Νίκου Μπάμπαλου.

29.12.2023