Δήμος Ηρακλείου: Νέες μπασκέτες και αθλητικός εξοπλισμός σε σχολεία

Δήμος Ηρακλείου

Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων και αστικού εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, υπεγράφη την Παρασκευή 18 Μαρτίου, από τον  δήμαρχο  Βασίλη Λαμπρινό και τον  εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Αντικείμενό της σύμβασης είναι, η αναβάθμιση των αθλητικών και των προαύλιων χώρων των σχολείων του Δήμου τόσο λειτουργικά όσο και ποιοτικά, ούτως – ώστε οι μαθητές να αθλούνται με ασφάλεια.

Προβλέπει την προμήθεια και την τοποθέτηση μπασκετών, αθλητικού ελαστοτάπητα και αστικού εξοπλισμού σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης 14 σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των προαύλιων χώρων.

Συγκεκριμένα, θα επισκευαστεί ο τάπητας σε όσα γήπεδα απαιτείται, ενώ εκεί που χρειάζεται θα τοποθετηθούν: νέος, πιστοποιημένος αθλητικός ελαστοτάπητας για προστασία και ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπασκέτες ολυμπιακού και σχολικού τύπου με προστατευτικά κορμού, ανάλογα με την κατηγορία του σχολείου καθώς και νέος υψηλής ποιότητας και αντοχής αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι κλπ.).

Σύμφωνα με τον Δήμο, πρόκειται για μια παρέμβαση που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, σε αυτήν την έκταση, ενώ προγραμματίζεται να υπάρξει αντίστοιχη σύμβαση στο μέλλον για περισσότερα σχολεία.

Το ποσό της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 484.681,03 €, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της είναι 8 μήνες.

«Προχωράμε στην ουσιαστική αναβάθμιση γηπέδων που βρίσκονται σε σχολεία του Δήμου μας, με στόχο τα παιδιά να μπορούν να απολαύσουν τα πολλαπλά οφέλη της άθλησης σε σύγχρονους, λειτουργικούς, πιστοποιημένους και ασφαλείς χώρους», δήλωσε ο Β. Λαμπρινός.

21.3.2022