Δήμος Ηρακλείου : Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του εθελοντισμού στις νέες ηλικίες

Δήμος Ηρακλείου

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν περισσότερο τα εθελοντικά αντανακλαστικά κυρίως της νεολαίας της πόλης, του Ηρακλείου στους τομείς του αθλητισμού, της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου, των αρμόδιων αντιδημάρχων του Δήμου.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και Νεολαίας Δέσποινα Συγγελάκη και ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Κώστας Βαρδαβάς, συζήτησαν σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που θα οργανωθούν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι λεπτομέρειες των οποίων και των τελικών αποφάσεων θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

19.7.2022