Δήμος Ηρακλείου : Σύμβαση για την κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στην πόλη

Δήμος Ηρακλείου

Σύμβαση για την κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στον Δήμο Ηρακλείου, υπεγράφη, από τον δήμαρχο Ηρακλείου Β. Λαμπρινό και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την κατασκευή 25 εγκεκριμένων υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών, και θα εφαρμοστεί για την ασφαλή μετακίνηση πεζών στο οδικό δίκτυο του αστικού ιστού της πόλης του Δήμου Ηρακλείου και κυρίως έξω από σχολικές μονάδες.

Στόχος των κατασκευών του έργου είναι ο καλύτερος έλεγχος της ταχύτητας των οχημάτων, η ενθάρρυνση της κατάλληλης συμπεριφοράς των οδηγών και η βελτίωση των συνθηκών στις οδούς για τους πεζούς χρήστες ή τους ποδηλάτες. Η κατασκευή του έργου αποτελεί στο σύνολο της ένα «μέτρο ήπιας κυκλοφορίας».

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.723.250,55 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Εσωτερικών σε ποσοστό 89,98% και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου σε ποσοστό 10,02%

9.10.2023