Δήμος Ηρακλείου: Υπογραφή σύμβασης για ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού στο Σκαλάνι

Δήμος Ηρακλείου

Σύμβαση για την ολοκλήρωση και λειτουργία της ημιτελούς Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο Σκαλάνι υπεγράφη σήμερα από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου και την ανάδοχο εταιρεία.

Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση της ΕΕΛ που υπάρχει ήδη στη θέση Ραζουλιά για τη συλλογή επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων του ανατολικού τμήματος του οικισμού και παράλληλα αναβάθμιση – αύξηση δυναμικότητας της μονάδας. Επίσης μέσω δικτύων και αντλιοστασίου ακαθάρτων η ίδια μονάδα θα εξυπηρετεί και την περιοχή Μπρός Πηγάδι, που σήμερα διοχετεύει τα λύματα σε βόθρους.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη την περιοχή και περιλαμβάνει:

  • Τα αποχετευτικά δίκτυα για την συλλογή-μεταφορά-διάθεση των λυμάτων του νοτιοανατολικού μέρους του οικισμού.
  • Την εγκατάσταση του νέου προκατασκευασμένου αντλιοστασίου ΑΣ#2, που θα δέχεται τα λύματα του νοτιοανατολικού μέρους του οικισμού, στην οποία θα κατασκευαστούν και τα παραπάνω νέα βαρυτικά δίκτυα αποχέτευσης (περιοχή Μπρός Πηγάδι).
  • Την ολοκλήρωση της υφιστάμενης Σηπτικής Δεξαμενής – Αντλιοστασίου ΑΣ#1, (σήμερα δέχεται τα λύματα του βορειοανατολικού μέρους του οικισμού βαρυτικά) και της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Ραζουλιάς, (σήμερα δέχεται τα λύματα του ανατολικού μέρους του οικισμού). Οι υφιστάμενες υποδομές  χρήζουν επιδιορθώσεων-επεμβάσεων-προσθηκών, και παράλληλα είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία
  • Καθώς και τη δεκαετή λειτουργία και συντήρηση του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025», (ΟΠΣ 5184290) και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ.

26.9.2023