Δήμος Ηρακλείου: 3,7 εκ. ευρώ από ιδίους πόρους για την τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων

Δήμος Ηρακλείου

Την τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στη δημοτική ενότητα Παλιανής ξεκινά ο δήμος Ηρακλείου. Ήδη υπογράφτηκε  η σχετική σύμβαση από τον δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό  και τον ανάδοχο του  έργου.

Το έργο θα συμβάλει στην βελτίωση του οδοστρώματος και στην διευκόλυνση της ασφαλούς πρόσβασης των δημοτών στις καλλιέργειες τους. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.720.000,00 ευρώ και η χρηματοδότηση του προέρχεται από ίδιους πόρους του δήμου Ηρακλείου. Περιλαμβάνει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και συγκεκριμένα γενικές εκσκαφές, καθαρισμό και ισοπέδωση του καταστρώματος και στη συνέχεια την τσιμεντόστρωσή του.

21.7.2022