Δήμος Θέρμης : Συσκευασίες φυτοφαρμάκων συλλέγει ο Δήμος

Τη δυνατότητα ειδικής διαχείρισης κενών ρυπασμένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συσκευασιών, προσφέρει ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από αγροτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν σε σημαντικό τμήμα της έκτασής του.

Πρόκειται για μια  σημαντική πρωτοβουλία η οποία υλοποιείται,  με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Τα εν λόγω απόβλητα είναι επικίνδυνα λόγω των υπολειμμάτων φαρμάκων που περιέχουν και η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006).

Ο Δήμος, έχει  συνάψει σύμβαση με ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για τη συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, και  προσφέρει τη δυνατότητα στους αγρότες/πολίτες να συμμετέχουν στη μείωση του ποσοστού των αποβλήτων που διοχετεύονται στο ΧΥΤΑ, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό, έχουν τοποθετηθεί κάδοι προσωρινής αποθήκευσης σε σημεία υδροληψίας τεσσάρων περιοχών του Δήμου: Θέρμη, Βασιλικά, Τριλόφο και Κάτω Σχολάρι, όπου οι αγρότες μπορούν να πλένουν και να απορρίπτουν χρησιμοποιημένα πλαστικά και μεταλλικά δοχεία φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες που τους παρέχονται.

Το πρόγραμμα αφορά μόνο συσκευασίες επικίνδυνων ουσιών

28.4.2024