Δήμος Θεσσαλονίκης: Ηλεκτρονικά η βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αρρένων

Δήμος Θεσσαλονίκης

Μια νέα υπηρεσία προστέθηκε στις ήδη 40 υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πλέον οι πολίτες που ζητούν «Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων» δεν χρειάζεται να επισκέπτονται αυτοπροσώπως το δημαρχείο, αλλά μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και η αρμόδια υπηρεσία να το ολοκληρώνει και να το αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο.

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο https://opengov.thessaloniki.gr. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), επιλέγοντας τη διαδρομή κάτοικος/e-υπηρεσίες.

Η αυθεντικοποίηση των αιτούντων πολιτών πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί taxisnet).

6.4.2023