Δήμος Θηβαίων : Μελέτες για την πυροπροστασία στις σχολικές μονάδες του Δήμου

Στην εκπόνηση μελετών και στην υλοποίηση μέτρων αλλά και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής του προχωρά ο Δήμος Θηβαίων,  μετά και από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ύψους 95.981,51 €, από τον δήμαρχο Γ. Αναστασίου, την περασμένη Τετάρτη 10/4.

Το εν λόγω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

  • η σύνταξη νέων μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου οι οποίες δεν διαθέτουν τις ανωτέρω μελέτες.
  • η επικαιροποίηση υφισταμένων μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου οι οποίες διαθέτουν τις ανωτέρω μελέτες, αλλά είτε είναι παλαιές, είτε λόγω τροποποιήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων απαιτείται τροποποίηση τους.
  • η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση / συντήρηση / έλεγχο καλής λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

13,4.2024