Δήμος Θηβαίων : Ομόφωνο «Όχι» του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων στο ενδεχόμενο συγχώνευσης των δύο Πρωτοδικείων της Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων

“Την πλήρη αντίθεσή του στο σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για συγχώνευση των δυο Πρωτοδικείων Θήβας και Λιβαδειάς ή στον καθορισμό του ενός Πρωτοδικείου ως Μητροπολιτικού και του ετέρου ως Περιφερειακού”, εκφράζει με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, και ζητά να εξαιρεθεί η Βοιωτία από το σχεδιασμό αυτό, ούτως ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δυο Δικαστικών Δομών. Με τον τρόπο αυτό, τονίζει, θα συνεχίσει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη του νομού, η οποία σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγήσει σε μαρασμό τη μία από τις δυο επαρχίες.

 

Ακολουθεί το Ψήφισμα:

 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων κατά τη συνεδρίασή του στις 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024, η οποία διεξήχθη παρουσία των Βουλευτών Βοιωτίας κ.κ. Ελευθέριου Κτιστάκη και Γεωργίου Μουλκιώτη, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Βοιωτίας κ.κ. Γ. Ντασιώτη Φ. Παπαθωμά, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Βοιωτίας κ. Λουκίας Θεοδώρου-Μαγουλά, του Δημάρχου Τανάγρας κ. Β. Περγάλια, του Δημάρχου Αλιάρτου Θεσπιέων κ. Γ. Αραπίτσα, του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Αρμόδιου Δρίκου, της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας κ. Σωτ. Μανάρα,   φορέων της πόλης αλλά και σύσσωμου του Δικηγορικού Συλλόγου και των εργαζομένων  στο Δικαστικό Μέγαρο Θήβας πληροφορούμενο σχετικά με το νέο Δικαστικό Χάρτη και το ενδεχόμενο συγχώνευσης των δυο Πρωτοδικείων Βοιωτίας, μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος :

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για συγχώνευση των δυο Πρωτοδικείων Θήβας και Λιβαδειάς ή στον καθορισμό του ενός Πρωτοδικείου ως Μητροπολιτικού και του ετέρου ως Περιφερειακού και ζητά να εξαιρεθεί η Βοιωτία από το σχεδιασμό αυτό, ούτως ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δυο Δικαστικών Δομών. Με τον τρόπο αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη του νομού, η οποία σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγήσει σε μαρασμό τη μία από τις δυο επαρχίες.

Άλλως και στην απαράδεκτη περίπτωση που ο ανωτέρω Κυβερνητικός Σχεδιασμός εφαρμοστεί αγνοώντας το αίτημα για εξαίρεση, δεν θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές εκπτώσεις και θα πρέπει να καθορισθεί ως Μητροπολιτικό Πρωτοδικείο αυτό της Θήβας, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 2 του Ν.4938/2022.

22.1.2024