Δήμος Ιητών: αναβάθμιση των υποδομών του νησιού

Δήμος Ιητών

Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού, συνεχίσει ο Δήμος Ιητών βήμα-βήμα, όπως τονίζει, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων, αλλά και την ακόμη υψηλότερου επιπέδου εμπειρία των επισκεπτών.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα των έργων και των δράσεών του, έχουν η διασφάλιση των υδάτινων πόρων και η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Τα βήματα που κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως τονίζει είναι:

  • Η απόφαση για επιχορήγηση του Δήμου Ιητών με 150.000 ευρώ, για την κάλυψη μέρους του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης – αντλιοστασίων ύδρευσης.
  • Η απόφαση για επιχορήγηση του Δήμου Ιητών με 67.200 ευρώ, για την διάνοιξη υδρευτικών γεωτρήσεων και την προμήθεια υλικών ύδρευσης.
  • Η  απόφαση για επιχορήγηση του Δήμου Ιητών με 62.000 ευρώ, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης δικτύων της Χώρας και της μελέτης αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης και σύνταξης τευχών δημοπράτησης δικτύων Χώρας.
  • Η αποδοχή αιτήματος του Δήμου Ιητών για την χρηματοδότηση προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο δράσεων για το νερό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όλα τα παραπάνω, αναφέρει ο Δήμος, έρχονται ως συνέχεια σημαντικών έργων που ήδη πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, όπως η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ικανού αριθμού μονάδων αφαλάτωσης, η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων που θα επιτρέψει την άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων με επεξεργασμένο νερό, η επικείμενη εγκατάσταση δεξαμενών σε επίκαιρα σημεία, η παροχή πόσιμου νερού σε δημοτικές βρύσες και η χρηματοδότηση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης.

«Στον Δήμο μας συνεχίζουμε την προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τις υποδομές του νησιού μας. Πραγματοποιούμε μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, μικρά ή και μεγαλύτερα βήματα για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Κι έτσι για πρώτη φορά ίσως βρισκόμαστε τόσο κοντά στην πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, ώστε να απολαύσουμε χωρίς προβλήματα το καλοκαίρι όλοι μας και οι χιλιάδες επισκέπτες μας», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος του νησιού Γκίκας Γκίκας.

21.5.2023