Δήμος Ιωαννίνων: Στις 28 Φεβρουαρίου η εκλογή νέου δημάρχου

Δήμος Ιωαννίνων

Την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση ο επιτυχών συνδυασμός «Γιάννενα Νέα Εποχή» για την εκλογή νέου δημάρχου, μετά την απώλεια του Μωυσή Ελισάφ και την κένωση της θέσης του δημάρχου.

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1.α του Ν. 4623/2019.

22.2.2-23