Δήμος Ιωαννιτών : Αιτήσεις για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών στον Δήμο

Δήμος Ιωαννιτών

Στον Δήμο Ιωαννιτών, ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών, μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ο Δήμος Ιωαννιτών προσλαμβάνει συνολικά 142 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 112 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 30 μερικής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 του ίδιου μήνα.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

1.8.2023