Δήμος Ιωαννιτών : Στο έργο Streets for Citizens ο Δήμος

Στο έργο με ακρωνύμιο Streets for Citizens του Προγράμματος Interreg Euro-MED, συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών.

Το έργο  που ξεκίνησε την 01/01/2024  θα  διαρκέσει 33 μήνες. Συμμετέχουν 10 εταίροι και συντονιστής είναι ο φορέας “The Public Service Company JS Ptui”.

Αντικείμενο του, είναι η υιοθέτηση πρακτικών «τακτικής πολεοδομίας», (tactical urbanism), μέσω καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και τον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αστικά κέντρα.

Οι καλές πρακτικές «τακτικής πολεοδομίας» προβλέπεται να δοκιμασθούν μέσω πιλοτικών εφαρμογών κατόπιν διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού σε 7 Δήμους: Ptuij (Σλοβενία), Portalegre (Πορτογαλία), Center Sarajevo (Σερβία), IX Roma (Ιταλία), Λάτσιων (Κύπρος), Ιωαννιτών (Ελλάδα), Utebo (Ισπανία).

Στις 20 και 21 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στη Σαραγόσα της Ισπανίας, οι  εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης, όπου από τον Δήμο Ιωαννιτών συμμετείχε η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενεργειακών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και Υπεύθυνη του Έργου,  Άννα Αθανασίου.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρους, ενώ έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.495.745 €. Ο προϋπολογισμός για το Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται στο ποσό των 231.550 € εκ των οποίων το ποσό των 100.000 € αφορά στην πιλοτική εφαρμογή των επεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.

1.4.2024