Δήμος Κάσου : Ξεκινά το έργο των πλακοστρώσεων στο νησί

Δήμος Κάσου

Στην Κάσο ξεκινά το έργο των πλακοστρώσεων σε τρεις οικισμούς του νησιού, μετά και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Πλακοστρώσεις Νήσου Κάσου», συνολικού ύψους 1.053.185,10 ευρώ, από τον  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο αφορά στην πλακόστρωση με φυσική πέτρα, δρόμων του Δήμου Κάσου στους οικισμούς Φρυ, Πόλι και Παναγία, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανήλθε σε 1.426.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, βάσει της οποίας η Περιφέρεια ανέλαβε τις αρμοδιότητες φορέα υλοποίησης των έργων, δηλαδή ωρίμανση, δημοπράτηση, παρακολούθηση και παραλαβή, επειδή ο Δήμος Η.Ν. Κάσου, ως κύριος των έργων, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

18,7,2023