Δήμος Κέας : Ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πυροπροστασίας

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Κέας “Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Κέας”, με απόφαση του Πράσινου Ταμείου.

Η πρόταση  εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» για τη δράση «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών».

22.6.2024