Δήμος Κέας: Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

Η σύσταση  Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας.

Μιλώντας για το θέμα ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Συμεών Μορφωνιός, τόνισε πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων της Κέας στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων βάσει των ενδιαφερόντων τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στοχεύει:
• Στην ενεργό συμμετοχή των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων του Δήμου μας.
• Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
• Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά.
• Στην ικανοποίηση της ανάγκης για μια κοινωνία αλληλεγγύης και συνοχής μεταξύ των γενεών, καθώς και εντός αυτών.
• Στην οργάνωση και υποστήριξη δράσεων που αφορούν σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της Κέας.

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι νέοι/ες, ηλικίας από 15 έως 30 ετών, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση από σήμερα 4 έως τις 24 Ιουλίου.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Κέας στην ανακοίνωσή του, αρχικά θα δημιουργηθεί το «Μητρώο Νέων Πολιτών», που θα αποτελεί και τη Γενική Συνέλευση των νέων.

Μετά την 1η Συνεδρίαση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, 15 από αυτούς θα αποτελέσουν τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Για την τήρηση του Μητρώου θα τηρηθούν οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προεδρείου του, υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, έχοντας ως αντικείμενο ζητήματα σχετικά με τους σκοπούς λειτουργίας του, θέματα που εξυπηρετούν τον τοπικό σχεδιασμό για τη νεολαία και τις προτεραιότητες του Δήμου Κέας, καθώς και γενικότερα θέματα νεολαίας και άλλα θέματα, που εισάγονται προς συζήτηση από τους Δημοτικούς Συμβούλους του.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις: 22883 60005 / info@kea.gr.

5.7.2024