Δήμος Κέας: εξοπλισμός για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, σύστημα εντοπισμού πλημμυρών, και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνης πόλης

Δήμος Κέας 

 

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε έργο  του Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 950.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ),  που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξοπλισμό για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας,  σύστημα εντοπισμού πλημμυρών, και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνης πόλης.

Το έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού, αποτελείται από τα εξής υποέργα :

  • «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Κέας»
  • «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πλημμυρών και ενημέρωσης–προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Κέας»
  • «Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Κέας»
  • «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας»
  • «Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου Κέας» και
  • “Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων”, που αφορούν στην ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού, καθώς και στην ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο Δήμο Κέας.

24.3.2023