Δήμος Καβάλας : Καταφύγιο αδέσποτων ζώων

Δήμος Καβάλας

Σύμβαση για το έργο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας», προϋπολογισμού 882.839,37 ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψαν ο δήμαρχος Καβάλας Θ.  Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της   «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Βασίλειος Ευφροσυνίδης, παρουσία του αντιδημάρχου, Απ. Μουμτσάκη, το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου.

Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπει την κατασκευή του κτιρίου, που θα χρησιμεύσει ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στο Αγρόκτημα Ζυγού. Το έργο θα καλύπτει τον κύκλο υπηρεσιών της περισυλλογής, της περίθαλψης, της στέγασης και της επανένταξης αδέσποτων.

Το γήπεδο, όπου θα κατασκευαστεί βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, επιφάνειας 11,2 στρεμμάτων. Σύμφωνα με τον ανάδοχο, οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως.  Η εγκατάσταση θα έχει δυναμική φιλοξενίας μέχρι σαράντα  σκυλιών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι 10 μήνες

Από την ημέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου μεριμνήσαμε ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες στο παλιό κυνοκομείο. Σήμερα, πέρα από την Σύμβαση που υπογράφηκε για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κυνοκομείο, πληροφορηθήκαμε ότι το αίτημά μας για ένα σύγχρονο όχημα περισυλλογής αδέσποτων ζώων έγινε δεκτό», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, Απ. Μουμτσάκης.

19.11.2022