Δήμος Καβάλας : Σε τρία νέα ευρωπαϊκά έργα συμμετέχει ο Δήμος

Δήμος Καβάλας

Τρία νέα ευρωπαϊκά έργα εγκρίθηκαν για τον Δήμο Καβάλας.

Τα δύο, είναι έργα του χρηματοδοτικού προγράμματος CERV («Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες») της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν το Συμβούλιο Νεολαίας, ενώ το τρίτο ονομάζεται CURE+ και πρόκειται για έργο του προγράμματος European Climate Initiative (EUKI) 2022.

Αναλυτικά τα έργα

  • «CURE+ Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture» (Κέντρα για την Επανάχρηση και Ανακατασκευή Αστικών Αποβλήτων) στο πλαίσιο του προγράμματος European Climate Initiative (EUKI) 2022.

O Δήμος Καβάλας υπό τον συντονισμό της πόλης της Ρίγα της Λετονία και τους εταίρους: Δήμος Tartu (Εστονία), Πανεπιστήμιο του Amsterdam- Εφαρμοσμένων Επιστημών, και Σχολή Μηχανικών και Σχεδιασμού της Elisava στην Βαρκελώνη (Ισπανία), συμμετέχουν στην πρόταση και στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσω της επανάχρησης των ωφέλιμων απορριμμάτων σεβόμενοι τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Οι δράσεις αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κυκλικής οικονομίας, καθώς επίσης την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα στελέχη του Δήμου στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων κυκλικής οικονομίας.

Το έργο έρχεται σε συνέχεια του πετυχημένου έργου URBACT URGE και επιδιώκει να υλοποιήσει μια από τις προβλεπόμενες δράσεις του Σχεδίου για την Κυκλική Οικονομία, συγκεκριμένα αυτή της πλατφόρμας ανακύκλωσης των ογκωδών αποβλήτων. Η χρονική διάρκεια του, είναι 30 μήνες (12.2022. – 03.2025) και ο συνολικός προϋπολογισμός του 878.370,00€. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για τον Δ. Καβάλας είναι 121.010,00€ (114.050.00€ χρηματοδότηση του προγράμματος + 6.060,00€ από ίδιους πόρους).

  • Το έργο “JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance”, στοχεύει στην προώθηση της ενεργού και ισότιμης συμμετοχής των παιδιών και των εφήβων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, με τη συνδρομή ως ενεργών συντελεστών των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας 6 Δήμων της χώρας.

Μέλη της κοινοπραξίας είναι: η E.E.T.A.A. (Συντονιστής Έργου), η ActionAid Hellas, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Παγγαίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Βόλβης.

Το Έργο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα. Η χρονική διάρκεια του,  είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 415 554.83€. Ο προϋπολογισμός των δαπανών του Συμβουλίου Νέων Δ. Καβάλας είναι 15.204.70 (13. 684.23€ χρηματοδότηση του προγράμματος + 1. 520.47 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

  • Το έργο “Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision-making”, στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο με τη συνδρομή, ως ενεργών συντελεστών της παρέμβασης, των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας 4 Δήμων της χώρας.

Μέλη της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του Έργου Cities4Her είναι: η E.E.T.A.A. (Συντονιστής Έργου), η ActionAid Hellas, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας / Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Παγγαίου και ο Δήμος Θέρμης.

Επιπρόσθετα, το Έργο υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και την Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Η χρονική διάρκεια του, είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 248.874,00€. Ο προϋπολογισμός των δαπανών του Συμβουλίου Νέων Δ. Καβάλας είναι 13.428.50 (12.085,65€ χρηματοδότηση του προγράμματος + 1342,85€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

17.11.2022