Δήμος Καβάλας : Συνάντηση – διαβούλευση για τη μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών

Δήμος Καβάλας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα», ο Δήμος Καβάλας διοργανώνει τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, στις 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερωτική εναρκτήρια συνάντηση – διαβούλευση, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, θεσμικά και λειτουργικά με τις καπναποθήκες της Καβάλας, φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Όπως τονίζει σχετικά, σκοπός της συνάντησης είναι  αφενός να τους ενημερώσει αναφορικά με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου και αφετέρου να τους καταστήσει κοινωνούς στην προσπάθεια αυτή ανάδειξης του τόσο σημαντικού πολιτιστικού πόρου της περιοχής.

“Ο Δήμος Καβάλας, αντιλαμβανόμενος τον ρόλο και τη συμβολή των καπναποθηκών στην πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της πόλης, ως βιομηχανικά κτίρια τα οποία κυριαρχούν στον αστικό της ιστό, δρομολογεί μια σειρά από έμπρακτες και στοχευμένες ενέργειες για την ανάδειξη και ανάπτυξη του πολιτιστικού του αποθέματος, τμήμα τoυ οποίoυ είναι και η παρούσα μελέτη ως μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική έρευνα καταγραφής, αξιοποίησης, ανάδειξης και επανάχρησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην πόλη της Καβάλας”, αναφέρει σχετικά.

Συγκεκριμένα, κεντρικός στόχος της εν λόγω μελέτης-έρευνας, προσθέτει,  είναι η κατανόηση, αναγνώριση και ανάδειξη της σημασίας και της ιστορίας των κτιρίων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ανάπτυξη της οικονομικής ζωής του τόπου μέσα από την αποκατάσταση και επανάχρηση των πρώην βιομηχανικών κτιρίων επεξεργασίας του καπνού.

Η  μελέτη – έρευνα με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα» υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) του Δήμου Καβάλας και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

26.9.2022