Δήμος Καλαμάτας: Δημόσια διαβούλευση για την Ο.Χ.Ε. Ταϋγέτου στην Αλαγονία

Εκδήλωση με αντικείμενο την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τον Ταΰγετο, διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας, την Πέμπτη 23  Μαΐου στις 12:00 , (Αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Αλαγονίας), καλώντας κατοίκους και φορείς να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Η εφαρμογή της ΟΧΕ στον Ορεινό Όγκο Ταϋγέτου εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027 και γενικός στόχος της είναι η συνολική αναβάθμιση του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου και η αναστροφή του φαινομένου της εγκατάλειψης  μέσα από την  αξιοποίηση των σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Στους άξονες παρεμβάσεων και δράσεων περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση της παραγωγικής ικανότητας στην αγροδιατροφή και τουρισμό, με βάση την εξωστρέφεια, τη δικτύωση και την ενσωμάτωση καινοτομίας, η διασφάλιση των κατάλληλων υποδομών προστασίας και ανάδειξης του οικολογικού και πολιτιστικού πλούτου, η ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής συνοχής και της υποστήριξης της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Ο Δήμος Καλαμάτας υπενθυμίζει ότι, όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέτει και διαδικτυακά τις προτάσεις του στην πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης για την ΟΧΕ Ταϋγέτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://oxe-taygetoy.espa2127.gr/

22.5.2024