Δήμος Καλαμάτας : Ξεκίνησε τη λειτουργία του το παράρτημα Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας

Δήμος Καλαμάτας

Με την ολοκλήρωση της πρόσληψης του προσωπικού, ενεργοποιήθηκε το παράρτημα Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου. Το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας φιλοξενείται σε γραφείο στο ισόγειο του κτηρίου Β, στο Δημαρχείο Καλαμάτας.

Η λειτουργία του παραρτήματος εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», Πράξη «Συγκρότηση και Λειτουργιά Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», με συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δημιουργία της δομής του Παραρτήματος Ρομά με εξειδικευμένο προσωπικό, έχει στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση, τον αναλφαβητισμό, την ένταξη στην απασχόληση και γενικότερα μια εξατομικευμένη, μακροπρόθεσμη και ευέλικτη προσέγγιση προς όφελος του πληθυσμού Ρομά.

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα (παράρτημα Ρομά) Δήμου Καλαμάτας», μέσω ΑΣΕΠ, προσελήφθησαν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης οι: Νικόλαος Καραγιάννης (ΥΕ Διαμεσολάβηση των Ρομά), Θεοδώρα Γιαννακούλα (ΠΕ Παιδαγωγός), Αναστασία Κωτούλα (ΤΕ Νοσηλευτής), Κωνσταντίνα Πανουσάκη (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών).

22.9΄2023