Δήμος Καλαμάτας : Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις στην Καλαμάτα και σε Κοινότητες

Δήμος Καλαμάτας

Με καλό ρυθμό εξελίσσονται οι εν ενεργεία εργολαβίες του Δήμου Καλαμάτας, με ασφαλτοστρώσεις οδών να υλοποιούνται τόσο σε κεντρικές οδούς της πόλης, όσο και σε Κοινότητες του Δήμου.

 

Συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση στον κεντρικό οδικό άξονα της Κοινότητας Λαιίκων, μήκους περίπου 1.000 μ.

 

Επίσης ένα σημαντικό έργο, ασφαλτόστρωσης οδού 2.400 μ. εξελίσσεται και στην Κοινότητα Ελαιοχωρίου και συγκεκριμένα στην οδό που συνδέει τα Περιβολάκια με την Καλαμάτα.

 

Ταυτόχρονα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας», με εργασίες να εκτελούνται τις τελευταίες ημέρες σε κεντρικές οδούς της πόλης, όπως σε τμήμα της οδού Κρήτης.

17.9.2023