Δήμος Καλαμάτας : Ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης ενεργειακών καταναλώσεων και ανθρακικού αποτυπώματος

Δήμος Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων και του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο σχετικού Προγράμματος που υλοποιήθηκε από το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019» του Πράσινου Ταμείου.

Η χρήση της εφαρμογής θα βοηθήσει το Δήμο Καλαμάτας στο σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής βελτίωσης των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, που θα αποσκοπούν στο να μειωθούν οι καταναλώσεις, το ενεργειακό κόστος, καθώς και το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχοντας στο Σύμφωνο Δημάρχων, ως το σημαντικότερο φορέα της Ε.Ε για την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, έχει σε υπηρεσιακό τουλάχιστον επίπεδο αποκτήσει τεχνογνωσία καλών πρακτικών υψηλού επιπέδου για τον σχεδιασμό ανάλογων δράσεων.

Η βελτίωση δε της ενεργειακής απόδοσης όλων των ενεργοβόρων καταναλωτών του Δήμου, είναι μεταξύ των άλλων, επιλογή που θα συμβάλλει στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Η ολοκληρωμένη εφαρμογή, παρουσιάστηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου και  είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.databuildandroid.kalamata.

Η ψηφιακή εφαρμογή DATABUILD του Δήμου Καλαμάτας, που είναι φιλική στο χρήστη,  περιλαμβάνει:
– χάρτη με τα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου
– αλφαβητική λίστα με τα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου
– μοναδική σελίδα για κάθε κτίριο με βασικές πληροφορίες και μικρό χάρτη μόνο για το επιλεγμένο κτίριο
– δυνατότατα πλοήγησης σε ένα κτίριο μέσω Google Maps κάνοντας “κλικ” επάνω του από τον χάρτη του Databuild.

1.4.2022