Δήμος Καλαμάτα: Πρόταση Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα NetZeroCities

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα NetZeroCities Pilot Cities Programme, Cohort 3 (2024), ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή,  σύμφωνα με την εισήγηση.

Η υποβολή της εν λόγω πρότασης γίνεται σε συνεχεία της συμμετοχής της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030» και αφορά  πιλοτικές δράσεις που θα υποστηρίξουν τις στρατηγικές προτεραιότητες που η πόλη έχει περιγράψει στο Κλιματικό της Συμβόλαιο, και συγκεκριμένα σε δράσεις που αφορούν το «πράσινο σχολείο».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι ύψους 600.000,00 € τα οποία, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, θα χρηματοδοτηθούν 100% από το πρόγραμμα.

19.3.2024