Δήμος Καρδίτσας: Οικονομικές ενισχύσεις για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel

Δήμος Καρδίτσας

Ο δήμος Καρδίτσας καλεί τους δημότες, των οποίων οι κατοικίες τους έχουν πληγεί αποδεδειγμένα από τις πλημμύρες της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 και είναι πολύτεκνες οικογένειες ή άτομα με αναπηρία ή άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή, να καταθέσουν αίτηση αποζημίωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Εξέτασης των Αιτημάτων, στο γραφ. 6 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ στην οδό Πλαστήρα 62 (1ος όροφος), τηλ. επικοινωνίας  2441354716.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

α) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους

β) Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής , εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία του/της αιτούντα/σας επλήγη από την φυσική καταστροφή

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου (για τις πολύτεκνες οικογένειες)

δ) Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγηση επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ (για τα άτομα με αναπηρία).

Για τα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτούνται:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή κλινικής νοσοκομείου ΕΣΥ, στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

γ) Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύει, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

24.10.2023