Δήμος Καρδίτσας : Τ ο Πράσινο Σημείο

Δήμος Καρδίτσας 

Πράσινο Σημείο  αποκτά ο δήμος Καρδίτσας, μετά από προσπάθεια δύο χρόνων, καθώς ήδη η διαχειριστική αρχή ενέταξε προς χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας τη σχετική πρόταση που είχε υποβάλει ο  δήμος.

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 2,4 εκ. ευρώ, πρόκειται να κατασκευασθεί σε έκταση 6,7 στρεμμάτων στα αγροτεμάχια με αριθμό 491 και 492 του Αναδασμού Καρδίτσας 1968, δίπλα στον λειτουργούντα Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καρδίτσας.

Το κεντρικό Πράσινο Σημείο Καρδίτσας θα εξυπηρετεί κύρια την πόλη της Καρδίτσας και κοντινούς οικισμούς σε ένα συνολικό πληθυσμό των 43.590 κατοίκων. Το δίκτυο  βιοαποβλήτων θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης της Καρδίτσας, σε ένα πληθυσμό της τάξης των 33.860 κατοίκων και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί το 60% του συνολικού πληθυσμού του δήμου, το 88% του πληθυσμού της πόλης και το 72% της έκτασής της.

Θα διανεμηθούν κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε 500 νοικοκυριά, περί το 2,3% του δήμου, δηλαδή σε έναν πληθυσμό άνω των 1.300 κατοίκων.

Επιπλέον, το σύνολο των κατοίκων του δήμου μπορεί να επωφεληθεί από τις συγκεκριμένες δράσεις από τη μείωση των τελών που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), τα οποία προσδιορίζονται σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή και τα συνολικά ποσοστά ανακύκλωσης του Δήμου.

Η δημιουργία του κεντρικού ΠΣ Δ. Καρδίτσας περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιριακών έργων και έργων υποδομής, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του, όπως αποθηκευτικά μέσα και εξοπλισμό διαχείρισης των υλικών και τη σύνδεσή του ΠΣ με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Ο δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος με αφορμή την απόφαση ένταξης, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία που θα οδηγήσει σε μια σημαντική παρέμβαση στον τομέα των απορριμμάτων και των βιοαποβλήτων με πολύ θετικά αποτελέσματα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι ένα μεγάλο σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό 2,4 εκ. ευρώ που με την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του, θα δρομολογήσει σειρά θετικών εξελίξεων. Αυτές οι θετικές εξελίξεις σχετίζονται με την διαχείριση και αξιοποίηση βιοαποβλήτων από σπίτια και καταστήματα, όσο και από άλλου είδους άχρηστα αντικείμενα, που μέχρι στιγμής συχνά εγκαταλείπονται σε τυχαία σημεία δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης, είτε απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. Επίσης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πράσινου Σημείου θα δημιουργηθούν και ευκαιρίες απασχόλησης».

8.9.2022